Výzva na predkladanie návrhov: MURAL Liptovská knižnica G. F. Belopotockého