O NÁS

TO DO Liptov, o. z., je spolok občanov, priateľov a odborníkov zaoberajúcich sa rôznorodými aspektami regiónu Liptov v oblasti verejných priestranstiev a vizuálnej kultúry, architektúry a urbanizmu, životného prostredia, dopravy, cestovného ruchu a geografie.

Združenie prináša, analyzuje a aplikuje do praxe riešenia aktuálnych problémov, ktoré zvyšujú kvalitu života občanov, komfort návštevníkov a zároveň propagujú a rozvíjajú región Liptov.

Cieľom združenia je realizácia projektov a aktivít so zameraním na rozvoj regiónu v rôznych oblastiach:

cross_tr

VIZUÁLNA KULTÚRA, REKLAMNÝ SMOG, DIZAJN

Odstraňovanie reklamného a znižovanie vizuálneho smogu, tvorba koncepčných dokumentov, dizajn manuálov, osveta.
cross_tr

URBANIZMUS, ARCHITEKTÚRA, VEREJNÉ PRIESTORY

Vizualizácie a návrhy riešení verejných priestorov, skrášľovanie a skvalitňovanie verejných priestranstiev.
cross_tr

EKOLÓGIA, ENVIROMEN-TALISTIKA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Čistenie verejných priestranstiev, odstraňovanie nelegálnych skládok, vytváranie zelených plôch, smart-city riešenia.
cross_tr

CESTOVNÝ RUCH, REGIONÁLNY ROZVOJ, GEOGRAFIA

Tvorba informačných materiálov, videí a máp, propagácia regiónu, obnova značenia turistických chodníkov a cyklotrás.
null

NAŠE AKTIVITY

Viac informácií
null

PODPORTE NÁS

Ako nás podporiť?
null

NAŠE PROJEKTY

Viac informácií