VYHODNOTENIE

VÝSLEDKY SÚŤAŽE NÁVRHOV

MURAL
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého

21.09.2021

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v spolupráci s občianskym združením TO DO Liptov, Mestom Liptovským Mikuláš a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov vyhlásila otvorenú výzvu na návrh streetartového diela – umeleckej veľkoplošnej maľby na bočnú stenu historickej budovy – sídla knižnice.

Výzva reagovala na súčasnú nedostatočnú podporu umeleckej scény zo strany oficiálnych inštitúcií a mala pozdvihnúť záujem verejnosti ako aj lokálnych inštitúcií o kvalitu a starostlivosť o verejný priestor a moderné umenie.

Podmienky súťaže

Cieľ:
Konečným cieľom tejto súťaže je skultúrnenie konkrétneho verejného priestoru nachádzajúceho sa na vstupe do pamiatkovej zóny mesta Liptovský Mikuláš, pozitívna konfrontácia s obyvateľmi ako aj návštevníkmi mesta a regiónu.

Výsledok:

Do otvorenej výzvy na návrh streetartového diela sa v termíne do 31.8.2021 zapojilo 26 autorov / skupín autorov, ktorí poslali spolu 28 súťažných návrhov diel.

Hodnotenie bolo viackolové. Porota v prvom kole posudzovala výlučne originalitu a umeleckú stránku diela a konsenzuálne sa jej podarilo vybrať 9 návrhov (Návrhy č.5, č.6, č.7, č.17, č.21, č.23, č.25, č.26 a č.28), ktoré postúpili do ďalšieho hodnotenia. Ďalšia časť rozhodovania bola omnoho náročnejšia, nakoľko každý z užšieho výberu návrhov mal svoje kvality, ale zároveň boli všetky navzájom typologicky a prevedením odlišné. Finálny výber 3 diel vzišiel po rozprave a hlasovaní porotcov. O konečnom výsledku rozhodlo až záverečné komplexné bodové ohodnotenie jednotlivých návrhov a priemer skóre (pridelených bodov) od každého z porotcov. Zápisnica poroty s hodnotením.

Výsledkom tejto súťaže je kreatívny grafický návrh, po zrealizovaní ktorého vznikne v historickom centre mesta Liptovský Mikuláš ikonická stena, ktorá priláka väčší počet návštevníkov a verejnosti do centra mesta a taktiež zviditeľní Liptovskú Knižnicu G.F.Belopotockého, a tým pomôže aj jej kultúrnej a vzdelávacej funkcii, čím sa môže stať vzorom aj pre ostatné obdobné inštitúcie v meste a regióne.

Celkom 28 prihlásených súťažných návrhov diel

Hodnotiace kritériá:

 • Originalita diela (autorský koncept, zvolená téma) / 50 bodov
 • Komunikatívnosť diela a miestny kontext, vzťah k lokalite / 20 bodov
 • Kvalita prevedenia a realizovateľnosť diela z hľadiska finančnej
  a technickej stránky / 30 bodov

Odmeny v súťaži:

 • 1. miesto – 350 EUR

 • 2. miesto – 250 EUR

 • 3. miesto – 150 EUR

Zloženie poroty / komisie:

 • Marcela Feriančeková, Mgr. – Liptovská knižnica G.F.Belopotockého, riaditeľka
 • Matej Petran, Ing. Arch. – Mesto Liptovský Mikuláš, vedúci odboru výstavby / architekt
 • Richard Gregor, Mgr. – Liptovská galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš, riaditeľ / historik, kurátor a kritik výtvarného umenia
 • Michal Homola, Ing. – TO DO Liptov, o.z., člen rady združenia / odborný konzultant pre cestovný ruch a destinačný marketing
 • Ján Mikuš, MgA. – Diera do sveta o.z., spoluzakladateľ kultúrneho centra / režisér a spisovateľ

1. miesto (350 €)

Autor: Wajcko / Ján Vajsábel

Návrh č. 26 (84 bodov)

Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

2. miesto (250 €)

Autori: Ing. arch. Katarína Siváková,
Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský

Návrh č. 23 (72 bodov)

/NE/MURAL Liptovská knižnica G.F.Belopotockého

3. miesto (150 €)

Autor: Radovan Šenšel / ateliér VaNA

Návrh č. 5 (71 bodov)

Malý Mikuláš

Dielo znázorňuje mladého chlapca, pozerajúceho sa smerom nahor, do otvorenej knihy (ktorá bude strechou ohraničená, strecha má tvar otvorenej knihy smerujúcej nadol). Chlapec je v bielom tričku,- symbolizuje tabula rasa- nepopísaný list papiera. Múdrosť príjma z knihy.  V pozadí sú použité farby Liptovského Mikuláša spolu s horami, ktoré neodmysliteľne patria do tohoto regionu a v spodnej časti sú farby fotbalového tímu Liptovského Mikuláša (Červeno- čierne pásikovanie).

Špeciálna cena poroty za inovatívny prístup (100 €)

Návrh č. 21: Mural digital

Autor: Mgr. art. Ladislav Bartko / ateliér SIMPLE CODE

video
play-sharp-fill

Ostatné prihlásené návrhy

5. – 28. miesto (bez určenia konkrétneho poradia)

Ďakujeme všetkým zúčastneným za zapojenie sa do súťaže. Víťazovi a ďalším oceneným autorom blahoželáme!